Skip to main content

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Red&White 2022 Management SA respectă intimitatea dumneavoastră și se angajează să protejeze datele dumneavoastră cu caracter personal. Această politică de confidențialitate conturează modul în care protejăm datele cu caracter personal atunci când dumneavoastră accesați site-ul nostru sau le furnizați în mod direct și evidențiază drepturile de protecție pe care le aveți și modul în care sunteţi protejat de lege.

Modulul în care folosim datele cu caracter personal

Red&White 2022 Management SA folosește datele personale furnizate direct de dumneavoastră:

 • atunci când vă înregistrați datele dumneavoastră prin completarea formularelor electronice de pe site-ul nostru;
 • atunci când suntem pe cale să încheiem un contract cu dumneavoastră și ulterior, pe durata derulării contractului, atunci când trebuie să ne îndeplinim obligații impuse de lege, când sunt necesare intereselor noastre legitime sau unei terțe persoane (de regulă, o autoritate publică);
 • când avem acordul dumneavoastră, în scopuri de marketing; pentru acest caz puteți în orice moment să va retrageți acest acord.

Ce informații colectăm?

Colectăm și procesăm datele dumneavoastră personale atunci când dumneavoastră interacționați cu noi și site-urile noastre. Acestea includ:

 • numele și prenumele dumneavoastră și codul numeric personal;
 • adresa dumneavoastră de acasă, adresa dumneavoastră de email, numărul de telefon;
 • preferințele dumneavoastră privind informări de marketing, inclusiv orice acord pe care ni l-ați dat

Cum folosim aceste informații?

Procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • pentru a ne conduce activitatea și realizarea intereselor noastre legitime;
 • pentru a răspunde la orice solicitare, comentariu sau plângere pe care ne-ați trimis-o;
 • pentru a monitoriza utilizarea site-ului;
 • pentru a personaliza site-ul, resursele și serviciile pentru dumneavoastră;
 • pentru a investiga orice plângere pe care ați formulat-o atât dumneavoastră cât și alte persoane despre site-ul nostru ori resursele și serviciile noastre;
 • atunci când ne dați acordul, vă trimitem informații relevante în legătură cu resursele și serviciile noastre.

Ce drepturi aveți?

Aveți dreptul de a ne cere o copie a datelor dumneavoastră personale; de a rectifica, de a șterge sau de a restricționa procesarea datelor dumneavoastră personale; de a obține datele personale pe care ni le-ați pus la dispoziție sau pe care ni le-ați furnizat cu acordul dumneavoastră într-un format citibil, și de a ne cere să transmitem aceste date unui alt operator.

În completare, în anumite circumstanțe puteți să vă opuneți procesării datelor personale (mai ales atunci când nu este nevoie să procesăm date personale pentru a satisface o cerință contractuală sau legală, sau când folosim datele personale în scop de marketing).

Aceste drepturi pot fi limitate, de exemplu, în măsura în care prin rezolvarea cererii dumneavoastră s-ar dezvălui date personale ale altei persoane, când drepturile dumneavoastră ar încalca drepturile unei a treia persoane (incluzând drepturile noastre), sau când ne solicitați să ștergem informații care ne sunt impuse prin lege să le păstrăm ori avem interese legitime să le păstrăm. Excepții relevante sunt prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, cunoscut drept Regulamentul General privind Protecţia Datelor Personale (General Data Protection Regulation – GDPR).

Pentru a vă exercita aceste drepturi sau pentru a obține alte informații, ne puteți contacta la adresa de email indicată mai jos.

Dacă sunt aspecte nerezolvate, aveți dreptul să faceți o plângere la Autoritatea Uniunii Europene de Protecție a Datelor din orașul în care locuiți, munciți sau în care a intervenit o încălcare a drepturilor dumneavoastră.

CUM PROTEJĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Red&White 2022 Management SA a implementat politici şi proceduri de securitate speciale pentru a proteja informaţiile cu caracter personal împotriva pierderii, utilizării necorespunzătoare, modificării sau distrugerii neautorizate a acestora. Accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal este strict limitat la acele persoane care au nevoie să le cunoască. Acestea au datoria să menţină confidenţialitatea acestora.

Cât timp îmi rețineți datele cu caracter personal?

Noi reținem datele cu caracter personal atâta timp cât impune legea sau atâta timp cât este necesar scopurilor pentru care noi procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal.

Cine este persoana responsabilă cu protecția datelor?

Red&White 2022 Management SA, cu sediul în București, Str. Buzeşti nr 75-77, Et. 10, sector 1, cu biroul operațional în Municipiul Bucureşti, este entitatea cu care aveți o legătură şi care administrează site-ul pe care l-ați vizitat.

Cum pot lua legătura cu dumneavoastră?

Dacă aveți alte întrebări despre modul în care procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau ați prefera să nu luați parte la campaniile de marketing ne puteți contacta la [email protected].

Versiunea actuală a acestei politici a fost revizuită la data de 04.04.2023.